Coaching bij een burn-out

Indien een medewerker thuis komt te zitten met een burn-out volgt doorgaans behandeling in de verzekerde zorg.
Eerst bij de huisarts, die vaak een periode van rust adviseert en vervolgens gesprekken bij de praktijk ondersteuner (POH. Dit kan zeker helpen voor de eerste klachtenreductie. Echter begeleiding van een burn-out vraagt inzicht in de complexe, vaak diep en in de persoon gelegen overtuigingen. Vaak is daarom behandeling door een meer gespecialiseerde professional, zoals een psycholoog, noodzakelijk. Met de daarbij behorende wachttijden.
Een psycholoog kan zeker kijken naar dieper gelegen overtuigingen en oorsprong van de klachten. Echter gevaar dreigt dat er te lang diepgravend over verleden en ervaringen wordt gesproken, zonder dat er een praktische stap wordt gemaakt richting oppakken van taken in het leven en in werk.

Vaak wordt de ernst van de klachten pas ervaren op het moment van de ziekmelding, hetgeen ontzettend beangstigend kan zijn.
Het is mijn overtuiging dat het belangrijk is voor duurzaam herstel, dat iemand met een burn-out na een korte time-out een start maakt met re-integratie (op een laag pitje en op een aangepaste taak).
Allereerst om een te grote verwijdering van het werk te voorkomen. Immers na enkele maanden is er ontwenning van structuur en taken in het werk, is er geen inbedding meer in het team, zijn taken overgenomen.
Daarnaast is het belangrijk om inzicht in gedragingen en overtuigingen zichtbaar te maken en om nieuwe gedragingen, geleerd in behandeling, in de praktijk te oefenen.

Doordat de behandeling in het reguliere circuit wordt ingezet, verliest de werkgever overzicht over de situatie en ontstaat er vaak ook een verwijdering tussen werkgever en werknemer, hetgeen een negatief effect kan hebben op de terugkeer in het werk.
Het gebeurt helaas maar al te vaak dat een medewerker na een jaar, op het moment dat er wettelijke bijstelling van het Plan van Aanpak en start met spoor 2 moet worden opgezet, nog altijd niet gestart is met re-integratie en eigenlijk ook niet duidelijk heeft waaraan hij/zij moet werken. Voor de werkgever is het orde hebben van het dossier dan een prioriteit en zijn de kosten van het verzuim inmiddels behoorlijk opgelopen.

Mijns inziens is er veel winst te halen bij het vroegtijdig inzetten van coaching gericht op het hier en nu, snelle interventie richting werk en re-integratie naast begeleiding van de klachten. Hierbij wordt ook contact tussen werknemer en werkgever in stand gehouden. Weliswaar vraagt dit een investering van de werkgever, die kan echter beter een vinger aan de pols houden en op termijn worden er hoge kosten bespaard doordat terugkeer in eigen werk mogelijk blijft en dure expertise bij stagnerend verzuim niet hoeft te worden ingezet.

‍Meerwaarde van inzetten van Coaching-Compleet is dat er grote kennis van verzuim-wetgeving aanwezig is en het UWV dossier hierdoor tevens adequaat wordt opgebouwd en bijgesteld.

February 10, 2019

Jacqueline Blankenberg
Neem vandaag nog contact met mij op

Bedankt voor je bericht. Je zult zo spoedig mogelijk een reactie ontvangen.

Er is fiets fout gegaan met het versturen van je gegevens.

+31 6 263 948 72
info@coaching-compleet.nl
© 2018, Coaching Compleet,  Alle rechten voorbehouden
Privacy